Sửa chữa

Khi sửa chữa các thiết bị nhà bếp thương mại, chúng tôi tiến hành như sau:

  1. Bạn có thể mang thiết bị bị hỏng của bạn cho chúng tôi hoặc chúng tôi có thể nhận nó cho bạn.
  2. Ngay sau khi chúng tôi xem xét thiết bị của bạn, bạn sẽ nhận được đề nghị sửa chữa từ chúng tôi.
  3. Chúng tôi sẽ chỉ bắt đầu sửa chữa khi có sự đồng ý của bạn.
  4. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được sự đảm bảo từ chúng tôi cho việc sửa chữa và bạn có thể nhận thiết bị của mình hoặc giao nó.

Bạn có một thiết bị bị hỏng?

Gửi cho chúng tôi một yêu cầu ngay tại đây dưới đây: